Wat verandert er vandaag in de nieuwe Arbowet?

1 juli 2017

Vandaag wordt de nieuwe Arbowet van kracht en daarmee verandert er meer dan de afgelopen jaren het geval was. Zowel voor bedrijven als voor de deskundigen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden tot handhaving om deze aanpassingen te stimuleren.

de nieuwe arbowet

Vanuit het perspectief van beroepsziekten, toch echte bijwerkingen van werk, krijgen bedrijfsartsen meer tijd en mogelijkheden voor het melden. Daarbij is het een groot voordeel dat bedrijfsartsen weer gegarandeerd toegang hebben tot de werkplek en dat werknemers de bedrijfsarts kunnen raadplegen, ook als ze niet ziek zijn.

Daarmee moet het gemakkelijker worden om uit te zoeken of er gezondheidsklachten door het werk zijn of dreigen.

Om een goed overzicht te hebben over alle veranderingen en de verplichtingen die dat eventueel met zich meebrengt is door een aantal organisaties samen een handige checklist uitgebracht: de Checklist nieuwe Arbowet 2017, die via deze link te downloaden is 20170508-Checklist-nieuwe-Arbowet-2017

Deze checklist zet in 11 punten op een rij wat de aanpassingen in de wet- en regelgeving inhouden. Per punt komt aan de orde wat de wetgeving zegt, wat dit betekent en wat u kunt en/of moet doen om hier optimaal gestalte aan te geven. De artikelen van het Arbobesluit waar de checklist naar verwijst, geven een nadere uitwerking van de algemene regels in de Arbowet. Daarnaast geeft het besluit een nota van toelichting.

© Arbocatalogus Verbond van Verzekeraars, Beschikbaar gesteld door Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie ontwikkeld © door Huub Pennock van Ergo-Balans 8 mei 2017

Gerelateerd