Vergeten beroepen in beeld

Het programma “Andere tijden” maakte een documentaire waarin een groot aantal “vergeten beroepen” te zien is. Veel van die beroepen lijken voorgoed verdwenen, maar het kost weinig moeite om te zien door welke moderne varianten ze zijn vervangen. Enkele anderen zullen ook tegenwoordig nog wel ergens te vinden zijn.


Kijk hier naar de documentaire over beroepen als:

 • Touwslager
 • Putjesschepper
 • Klepperman
 • Porder
 • Lorrenboer
 • Schillenboer
 • Garen- en bandverkoper
 • Waterstoker
 • Lantarenopsteker¬†
 • Poppendokter
 • Dienstbode
 • Barbier
 • Stadsomroeper
 • Letterzetter
 • Kuiper
 • Mollenvanger
 • Tabaksteler
 • Turfsteker
 • Kompel
 • Kolenboer
 • Mosselman
 • Parlevinker
 • Weervisser
 • Walvisvaarder

Lees ook: Nieuwe beroepen in opkomende sectoren

De wereld van werk verandert voortdurend en dat betekent ook dat de risico’s die mensen lopen in het werk en de werksituatie steeds veranderen. Dat vraagt om alertheid en nieuwsgierigheid van iedereen die zich bezig houdt met veilig en gezond werken. Zowel wat betreft de risico’s die werk met zich mee kan brengen als met eventuele gezondheidsklachten die daar het gevolg van zijn.

Series Navigation<< Beroepsrisico’s in de windindustrieZiek door werk in de afvalverwerkende industrie >>