Zijn we meer of minder gaan slapen?

Slapen vrouwHet belang van voldoende slaap is een veelbesproken onderwerp momenteel. Zowel te kort als te lang slapen wordt in verband gebracht met negatieve gezondheidseffecten. Maar is maar weinig bekend over het aantal uren dat volwassenen gemiddeld slapen per nacht gedurende hun leven. Nu zijn de resultaten bekend van recent Nederlands onderzoek onder een grote groep mensen tussen 20 en 59 jaar die allen twintig jaar zijn gevolgd. Daaruit blijk dat bijna de helft van de volwassenen niet geregeld en consequent voldoende slaapt, wat hier wordt gezien als 7-8 uur per nacht.

Doel van het onderzoek was het beschrijven van de slaappatronen van volwassenen over een periode van 20 jaar en kijken naar verschillen in sociaal demografische, leefstijl en gezondheidskenmerken over deze slaappatronen en de slaapkwaliteit. De onderzochte groep bestond uit 3695 volwassenen tussen 20 en 59 bij opname in de studie.

Tussen 1987 en 2012 gaven de deelnemers onder meer aan hoe lang ze gemiddeld per nacht sliepen. Aan de hand daarvan werden drie groepen gemaakt: een groep die voortdurend kort slaapt (≤6 uur), een groep die gemiddeld slaapt (7–8 uur) en een groep die lang slaapt (≥9 uur). Ook werd vastgelegd of dit over de tijd was veranderd.

Het bleek slechts 56% van de volwassenen gedurende de periode van twintig jaar consistent in de groep gemiddelde slapers viel. Deze groep rapporteerde desgevraagd ook een betere slaapkwaliteit dan de andere groepen. Voor 40% van de deelnemers veranderde de duur van de slaap in de onderzoeksperiode. Van hen ging 43% over van gemiddeld of lang naar de groep kort slapers.

Naarmate de slaapduur meer afwijkt van gemiddeld is vaker sprake van weinig lichamelijke inspanning in de vrije tijd (odds ratios [ORs] en 95% betrouwbaarheidsinterval [95% BI] variërend van 1,26 [1,04–1,53] tot 1,58 [1,06–2,37]) en ook van een ongunstiger oordeel over de eigen gezondheid (ORs [95% BI] variërend van 1,50 [1,20–1,87] and 2,15 [1,48–3,12]).

De onderzoekers concluderen dat bijna de helft van de volwassenen niet langdurig komt tot de gezond geachte slaapduur van 7-8 uur per nacht, zorgelijk gezien de negatieve gezondheidseffecten van te weinig of teveel slaap. Er lijkt een verband te zijn met lichamelijke activiteit in de vrije tijd wat mogelijk een aangrijpingspunt kan zijn voor preventie.

Het volledige artikel is online te lezen:

Margot L. Zomers, MSc, Gerben Hulsegge, Sandra H. van Oostrom, Karin I. Proper, W. M. Monique Verschuren, Susan J. Picavet, PhD  Characterizing Adult Sleep Behavior Over 20 Years—The Population-Based Doetinchem Cohort Study Sleep, Volume 40, Issue 7, 1 July 2017

Gerelateerd

Series NavigationSlaap en de invloed ervan op de gezondheid >>