Weinig bewijs voor depressie door te lang werken

Te veel uren werken kan slecht zijn voor je gezondheid. In extreme gevallen kun je er zelfs aan overlijden, iets wat in Japan met enige regelmaat gebeurt en Karoshi wordt genoemd. Maar te lang werken wordt ook in verband gebracht met bijvoorbeeld depressie. In een recent review in opdracht van de WHO (World Health Organization) en ILO (International Labour Organization), is gekeken naar het effect van (te) veel uren werken en de sterfte of het verlies aan gezonde levensjaren door depressie.

Opzet van het onderzoek

Met behulp van systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse is het effect geschat van lang achtereen werken in drie categorieën: 41-48 uur per week, 49-54 uur per week en meer dan 55 uur per week. Deze drie categorieën werden vergeleken met de standaard werkuren van 35-40 uur per week. Als uitkomstmaten is gekeken naar de prevalentie en incidentie van depressie en naar de sterfte door depressie.

Lange werkuren
Afbeelding van Ambady Sasi via Pixabay

Nadat een protocol voor het onderzoek was gepubliceerd is gezocht in de academische databases. Het ging onder meer om de WHO International Clinical Trial Registers Platform, Medline, PubMed, EMBASE, Web of Science, CISDOC and PsycInfo. Ook is gezocht in de grijze literatuur, op internet en via websites van organisaties, zijn de referentielijsten bekeken van eerdere systematische literatuuronderzoeken en zijn experts geraadpleegd.

De geïncludeerde artikelen betreffen werkende mensen van boven de 15 in de formele en informele economie in bij de WHO en/of ILO aangesloten landen. Kinderen onder de 15 jaar en onbetaald huishoudelijk werk werd niet meegenomen. De studies waren RCT’s (randomized controlled trials), cohort studies, case-control studies en andere niet gerandomiseerde interventie studies. In elke studie wordt een schatting gegeven van het effect van blootstelling aan lange werkuren (41-48, 49-54 en ≥55 uur/week), in vergelijking met standaard werkuren (35-40 uur/week), op depressie (prevalentie, incidentie en/of sterfte).

Resultaten

Uiteindelijk voldeden 22 cohort studies aan de inclusie criteria. Hieraan namen in totaal 109.906 deelnemers (waaronder 51.324 vrouwen) deel in 32 landen in drie regio’s: Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de West-Pacific regio. De blootstelling aan lange werkuren werd gemeten via zelfrapportage. De aanwezigheid van depressie werd vastgesteld met een klinisch diagnostisch interview in vier studies, interview vragen over diagnostiek en behandeling voor depressie in drie studies en met een gevalideerde zelfbeoordelingsschaal in 15 studies. In alle studies is gekeken naar de incidentie van depressie. Prevalentie van en sterfte door depressie was in geen van de studies een uitkomstmaat.

In de meeste studies waren zorgen over het risico van vertekening van de uitkomsten ten gevolge van selectie. Het ging daarbij vaak om incomplete gegevens over de uitkomstmaat, waarbij doorgaans slechts twee keer werd gekeken naar de aanwezigheid van depressie: bij de start van het onderzoek en eenmaal tijdens follow-up. Ook was er vaak geen informatie over mogelijk eerdere depressieve episoden voorafgaand aan de onderzoeksperiode.

Vergeleken met de standaard werkuren 35-40 uur/week, blijkt het onzeker of het risico op depressie toeneemt.

  • Wanneer men 41-48 uur/week werkt is de samengestelde Odds Ratio (OR) = 1,05 met 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,86 tot 1,29 (8 studies, 49,392 deelnemers, I2 46%, lage kwaliteit van bewijs.
  • Wanneer men 49-54 uur/week werkt is de samengestelde OR = 1,06, 95% BI 0,93 to 1,21 (8 studies, 49,392 deelnemers, I2 40%, lage kwaliteit van bewijs);
  • Wanneer men ≥ 55 uur/week werkt is de samengestelde OR 1,08, 95% BI 0,94 tot 1,24, (17 studies, 91,142 deelnemers, I2 46%, lage kwaliteit van bewijs).

Bij subgroepanalyse wordt geen bewijs gevonden voor statistisch significante verschillen per WHO regio, geslacht, leeftijd of socio-economische status.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat het huidige bewijs van onderzoek onvoldoende is om vast te stellen dat blootstelling aan lange werkuren in de drie onderzochte categorieën van aantal uren per week leidt tot een hogere kans op het ontwikkelen van depressie. Methodologisch betere studies zijn nodig om uiteindelijk meer te kunnen zeggen over de relatie tussen lange werkuren en depressie

Bron

Rugulies R, Sørensen K, Di Tecco C, Bonafede M, Rondinone BM, Ahn S, Ando E, Ayuso-Mateos JL, Cabello M, Descatha A, Dragano N, Durand-Moreau Q, Eguchi H, Gao J, Godderis L, Kim J, Li J, Madsen IEH, Pachito DV, Sembajwe G, Siegrist J, Tsuno K, Ujita Y, Wang J, Zadow A, Iavicoli S, Pega F. The effect of exposure to long working hours on depression: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environ Int. 2021 Jun 15;155:106629. doi: 10.1016/j.envint.2021.106629. Epub ahead of print. PMID: 34144478.

Series Navigation<< 24-uursdienst beïnvloedt het hart