Werk en gezondheid in de tweede lijn

tweede lijnHet diagnosticeren en behandelen van aandoeningen die een relatie hebben met het werk is niet altijd even eenvoudig. Voor deskundige hulp zou je als bedrijfsarts, maar ook als bedrijfsarts of medisch specialist, soms willen verwijzen voor gespecialiseerd advies.

Daarvoor kun je in veel landen terecht bij poliklinische of zelfs klinische centra voor arbeidsgeneeskunde. Maar in Nederland is dergelijk zorg maar mondjesmaat aanwezig. Wij kennen geen Instituut voor Klinische Zorg op het gebied van de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Waar de zorg in de eerste lijn via arbodiensten en zelfstandig werkende bedrijfsartsen betrekkelijk goed geregeld is, blijft de tweede lijn en trouwens ook de derde lijn versnipperd over een aantal initiatieven van universiteiten en gespecialiseerde groepen.

Waarheen verwijzen?

Waar kun je als werkende patient terecht voor deze zorg? Waar kan de bedrijfsarts je naar doorverwijzen? In de tabel is een overzicht van centra en poliklinieken die zich bezighouden met meer of minder gespecialiseerde zorg voor beroepsgebonden aandoeningen. Via de websites is te zien voor welke klachten u terecht kunt en op welke manier de verwijzing plaats kan vinden.

Let op de kosten

Let op dat er voor veel beroepsgebonden klinische zorg geen vergoeding plaatsvindt door de reguliere zorgverzekeraars. Informeer vooraf hoe dat zit en wat de kosten en financieringsmogelijkheden zijn.

Mocht u meer goede verwijsmogelijkheden zijn, wilt u mij dit dan laten weten. Dan kan ik ze aan het overzicht toevoegen.