Werkrisico’s bij kappers en nagelstudio’s

kappers

Huid- en longaandoeningen komen veel voor in de schoonheidsbranche. Zowel contacteczeem als beroepsastma zijn mogelijk bij kappers, schoonheidsspecialistes en nagelstylistes. Dat komt omdat zij veelvuldig contact hebben met chemische producten.

In 2008 bracht de Engelse HSE twee rapporten uit over deze blootstelling en de gevolgen. Je vindt ze hieronder

HSE RR623 – Occupational asthma, respiratory issues and dermatitis in hairdressers and nail bars

In de afgelopen jaren zijn er veel nagelstudio’s bijgekomen. Het is een groeiende groep van bedrijven die vrijwel altijd vallen onder de zeer kleine ondernemingen met weinig personeel.

Personeel van kappers, schoonheidssalons en nagelstudio’s lopen het risico huidklachten en luchtwegklachten op te lopen als er geen maatregelen zijn genomen om de werkomstandigheden veilig te maken. Het gaat er vooral om het contact van huid en luchtwegen met de in het werk gebruikte chemische stoffen te beperken. In 2008 publiceerde de Health Service Executive (HSE) in Groot-Brittannië hierover een uitgebreid rapport. Tussen oktober 2006 en april 2007 hadden inspecteurs van de arbeidsinspectie 205 kappers en nagelstudio’s geïnspecteerd.

Belangrijkste bevindingen

  • Opgeleid personeel is in het algemeen wel op de hoogte van het feit dat er risico’s kunnen zijn bij gebruik van kappers- en nagelstudio-producten. Zij stellen het andere personeel wel op de hoogte en geven aan welke maatregelen genomen kunnen worden. In 40 procent van de gevallen was er een lijst van gevaarlijke stoffen aanwezig inclusief informatie over de specifieke risico’s.
  • Handschoenen werden volop gebruik, maar slechts in de helft van de bedrijven werd ook instructie gegeven over het aan- en uittrekken van de handschoenen. Niet zelden bevatten de handschoenen latex en waren ze niet poedervrij
  • Afzuiging was niet gebruikelijk en hoewel het dragen van stofmaskers niet wordt aanbevolen, werden die in nagelstudio’s vaak gebruikt
  • Er is behoefte aan verdere ondersteuning zowel op het gebied van kennis, voorlichting als van technische maatregelen.

RR627 – Health and safety in nail bars

Dit rapport werd opgesteld door de HSE met behulp van de resultaten van een vragenlijst over het werk en de werkomstandigheden in nagelstudio’s. 71 nagelstylistes vulden de vragenlijst in en hun resultaten werden vergeleken met 64 controlepersonen.

  • Vergeleken met de controlegroep hadden de nagelstylistes statistisch significant vaker werkgerelateerde symptomen, waaronder neus, nek, schouder, pols, hand en lage rugklachten.
  • vergeleken met de controlegroep hadden de nagelstylistes vaker werkgerelateerde klachten van de lage luchtwegen, hoofdpijn, rugklachten, been- en voetklachten, maar dit was niet statistisch significant
  • Zeer weinig geinterviewde nagelstylistes gebruikten producten met methyl methacrylaat (MMA). Meer dan de helft waren op de hoogte van informatie en advies dat het gebruik van MMA-houdende producten afraadt.  Meer dan een kwart van de deelnemers wist niet of zij werkten met producten met MMA of ethyl methacrylaat (EMA).

Deze informatie werd eerder gepubliceerd in het Engels