Werkverslaving bij universiteiten niet gering

werkverslaving

Werkverslaving of workaholisme wordt opgevat als overmatig en dwangmatig werken. Het is een risico in verschillende beroepen, waaronder academici gezien het open-eind karakter van hun werk. Maar er is weinig zicht op  de omvang waarin het daadwerkelijk voorkomt.

Ierse onderzoekers (Hogan et al. 2016) hebben met behulp van een survey het voorkomen van werkverslaving in een groep academici vastgesteld. In het survey werd ook aandacht besteed aan de invloed van werkverslaving op het welbevinden, de werk-privé balans, werktevredenheid en ervaren werkbelasting.

In totaal 410 academici van drie Ierse universiteiten vulden een survey in over werkverslaving. Op basis van de antwoorden kon 27% worden getypeerd als workaholic, 23% als enthousiaste workaholic, 27% als ontspannen werkende en 23% als weinig betrokken werkende. Over het algemeen gaven workaholics aan dat ze slechter functioneerden dan de andere groepen.

Uit het onderzoek blijkt dat onder academici hoge niveaus van werkverslaving voorkomen. Ook wordt de negatieve impact van werkverslaving op zowel de werkprestaties als het welbevinden bevestigd. Deze bevindingen zijn belangrijk gezien het intensieve karakter van de moderne academische werkomgeving en de afnemende financiële middelen in de sector.

Hogan et al. (2016) A study of workaholism in Irish academics Occup Med (Lond). 2016 Aug;66(6):460-5. doi: 10.1093/occmed/kqw032. Epub  2016 May 11.

Meten van werkverslaving

Er is de afgelopen jaren veel onderzocht en gepubliceerd over werkverslaving.

In onderstaand artikel (2011) wordt ingegaan op de manier waarop werkverslaving kan worden gemeten.

Werkverslaving, een begrip gemeten
Wilmar Schaufeli, Corine van Wijhe, Maria Peeters & Toon Taris

Samenvatting: Werkverslaving of workaholisme wordt opgevat als overmatig en dwangmatig werken. Gebaseerd op deze omschrijving werd de DUWAS (Dutch Workaholism Scale) geïntroduceerd. Dit is een korte zelf-beoordelinglijst die bestaat uit twee gecorreleerde subschalen: excessief werken (EW) en compulsief werken (CW),van ieder vijf items.

Op basis van een nationale database (n = 11.060) zijn afkapwaarden berekend waarmee de mate van werkverslaving kan worden vastgesteld. Uit analyses (n = 1.166) blijkt met name de combinatie van hoge scores op EW en CW ongunstig. Geconcludeerd wordt dat de DUWAS een betrouwbaar en valide instrument is dat bijvoorbeeld kan worden ingezet als screeningsinstrument om werkverslaafden op te sporen.