Ziek door werk in de afvalverwerkende industrie

Afvalverwerkende industrie

Het recyclen en verwerken van afval is een groeiende industriesector waarbij gedurende de tijd veel kan veranderen in de materialen waarmee werknemers in contact komen. Dat kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Risico’s die in deze sector voorkomen zijn onder meer

  • zwaar lichamelijk werk
  • blootstelling aan bio-aerosolen (stof en damp van biologische oorsprong die bacteriën en schimmels kunnen bevatten) bij met name groente, fruit en tuinafval (GFT) van huishoudens, restaurants etc.
  • blootstelling aan chemische stoffen zoals lood en kwik uit batterijen en fluorescerende lampen en dioxines en furanen uit elektrische apparaten

In Groot-Brittannië hebben onderzoekers een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd om na te gaan welke beroepsrisico’s in de afvalverwerkende industrie kunnen leiden tot beroepsziekten. Zij hebben uiteindelijk 34 studies meegenomen in hun artikel.

Klik hier voor de tabel waarin de 34 studies en de belangrijkste uitkomsten daarvan worden weergegeven

Verschillende studies toonden aan dat het aantal dodelijke en niet-dodelijke ongelukken in de afvalverwerkende industrie hoger ligt dan in de overige industrietakken in Groot-Brittannië en dat geldt ook voor de zelfgerapporteerde werkgerelateerde aandoeningen. Met name luchtwegklachten, maag en darmproblemen en huidklachten werden vaker gerapporteerd dan bij andere industriewerknemers.

Werknemers in de afvalverwerkende industrie hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een extrinsieke allergische alveolitis, op allergische bronchopulmonaire aspergillose, op beroepsastma en op afwijkingen in de longfunctie. Bij het recyclen en verwerken van batterijen bestaat de kans op blootstelling en vergiftiging met lood en andere zware metalen. Bij het recyclen van fluorescerende lampen bestaat het risico op kwikvergiftiging. Beroepsastma is ook gerapporteerd vanuit de recycling van hout en papier, terwijl bij de verwerking van e-waste (elektronische apparaten) risico bestaat voor blootstelling aan zware metalen, polybroomdiphenylethers en PAK’s die in verband zijn gebracht met kanker en zwangerschapsafwijkingen.Klik hier voor de tabel waarin de risico’s en gezondheidseffecten van verschillende vormen van afvalverwerking worden weergegeven.

De onderzoekers concluderen dat werknemers in de afvalverwerkende industrie een verhoogd risico lopen op ongevallen en aandoeningen ten gevolge van blootstelling aan chemische en biologische risico’s. Deze risico’s en gezondheidseffecten hangen sterk af van het type afval en de wijze van werken in een specifieke werksituatie. Het is van groot belang om de lokale risico’s te onderkennen en de preventieve maatregelen daarop aan te passen.

Het volledige artikel is vrij toegankelijk online

C J M Poole, S Basu; Systematic Review: Occupational illness in the waste and recycling sectorOccupational Medicine, Volume 67, Issue 8, 2 December 2017, Pages 626–636

Lees ook Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Series Navigation<< Vergeten beroepen in beeldNieuwe beroepen in opkomende sectoren >>