Zo moe van het werk

hoge herstelbehoefteVeel mensen zijn moe en hebben behoefte aan rust oftewel een hoge herstelbehoefte. In 2010 verscheen een onderzoek waarin werd getracht de prevalentie van aan werk gerelateerde vermoeidheid en de herstelbehoefte vast te stellen. De focus lag vooral op vermoeidheid bij hoog opgeleide vrouwen.

Hoge herstelbehoefte

In 2005 en 2006 werd onder een grote en representatieve steekproef van 80 000 Nederlandse werknemers een vragenlijst uitgezet met allerlei vragen over de arbeidsomstandigheden. Van deze groep vulde 33% de vragenlijst in (N = 47,263). Hieruit werd eerst de prevalentie van een hoge herstelbehoefte (HHB) vastgesteld voor mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en opleidingsniveau. De gemiddelde prevalentie van een HHB was 28,8% en die was vooral hoog onder hoog opgeleide vrouwen (35,2%) met name in de leeftijd van 50–64 (40,3%).

Daarna werd met logische regressie analyse gekeken naar de subgroepen en de relatie met omgevingsfactoren, arbeidsomstandigheden en gezondheid. Er werden drie vergelijkingen gemaakt: 1] tussen hoogopgeleide vrouwen en mannen; 2] tussen hoger en lager opgeleide vrouwen en 3] tussen oudere hoogopgeleide vrouwen en jongere hoogopgeleide vrouwen. Daarbij bleek dat noch omgevingsfactoren, noch werkomstandigheden noch gezondheid de geslachtsverschillen onder hoogopgeleiden verklaarden:  OR = 1,37; BI = 1,3–1,5, gecorrigeerd voor alle factoren OR = 1,32; BI = 1,2–1,5. Hoewel een lagere autonomie en agressie op de werkplek de HHB bij hoogopgeleide vrouwen deels zouden kunnen verklaren, werkte het verminderde aantal werkuren als buffer.

De factor die de verschillen tussen HHB bij vrouwen met een verschillende opleidingsniveau grotendeels verklaard is tijdsdruk: OR = 1,44; BI = 1,4–1,5, adjusted OR 1,14; BI = 1,0–1,3). De factoren die de verschillen tussen HHB bij vrouwen van verschillende leeftijd grotendeels verklaren zijn een lagere ervaren gezondheid, slechtere arbeidsomstandigheden en werken als lerares: OR 1,32; BI = 1,2–1,5, adjusted OR 0,94; BI = 0,8–1,2).

Bron:

Work-related fatigue: the speciffic case of highly educated women in the Netherlands
Petra Verdonk · Wendela E. Hooftman · Marc J. P. M. van Veldhoven · Louise R. M. Boelens · Lando L. J. Koppes
Int Arch Occup Environ Health, 2009
DOI 10.1007/s00420-009-0481-y123

 

Gerelateerd