Zonlicht en huidkanker

Het is erg moeilijk is om de effecten van beroepsmatige en recreatieve blootstelling aan zonlicht en UV-straling van elkaar te onderscheiden. Daarom moet het toeschrijven van huidkanker aan beroepsmatige blootstelling aan UV-straling met grote voorzichtigheid gebeuren.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft een richtlijn opgesteld aan de hand waarvan werkgebonden huidmaligniteiten kunnen worden vastgesteld

Wel is duidelijk dat zonlicht en UV-straling huidkanker kan veroorzaken en dat maatregelen nodig zijn om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen.

Literatuuronderzoek

Uit onderzoek van Charlotte Young uit 2009 blijkt dat het aantal gevallen van huidkanker toeneemt in Groot-Brittanniƫ. In haar literatuuronderzoek heeft ze gekeken naar de blootstelling aan zonlicht en UV-straling in bepaalde beroepen, zoals landbouw, bouwnijverheid en een aantal andere beroepen waarbij mensen vooral buiten werken.

Ze vond een duidelijk verband tussen blootstelling aan zonlicht en huidkanker. De wijze waarop verschillende vormen van huidkanker samenhangen met deze blootstelling verschillen per type huidkanker en kunnen ook niet uitsluitend worden toegeschreven aan blootstelling aan UV.

Bron:

Solar ultraviolet radiation and skin cancer
Charlotte Young, Mathematical Sciences Unit, Health and Safety Laboratory, Harpur Hill, Buxton, Derbyshire SK17 9JN, UK

Lees meer over huidkanker