Zuur! Reflux klachten door je beroep

Gastro-oesofageale reflux is het verschijnsel van (periodiek) terugvloeien van maagzuur in de slokdarm (oesofagus). Andere benamingen voor de symptomen die op kunnen treden zijn brandend maagzuur of zuurbranden. De bekendste verschijnselen zijn het proeven van maagzuur in de mond, pijn achter het borstbeen en slikproblemen. Refluxklachten komen veel voor, met name in de Westerse wereld. Naar schatting 25% van de bevolking ervaart maandelijks zuurbranden, 12% wekelijks, en 5% dagelijks.

Sluitende klep

De oorzaak ligt in het niet optimaal functioneren van de overgang van de slokdarm naar de maag. Daar waar de slokdarm door het middenrif heen gaat (hiatus oesophageus) maakt deze een scherpe hoek, de hoek van His. Wanneer de maag gevuld is, trekt het middenrif samen en drukt de maaginhoud de bovenkant van de maag omhoog, waardoor de hoek van His scherper wordt. Zodoende functioneert deze hoek als een soort klep en voorkomt dat de zure maaginhoud terug de slokdarm in kan stromen. Dit mechanisme wordt versterkt door de zwaartekracht (bij rechtop staan of zitten) en door de spierlaag in het onderste eind van de slokdarm.

Als de afsluitende functie van deze “klep” is verstoord, kan het maagzuur bij drukverhoging in de buik, bijvoorbeeld bij hoesten of bukken, gemakkelijker terug de slokdarm in lopen. Dit treedt eerder en sterker op wanneer iemand plat op zijn rug ligt, omdat dan de zwaartekracht niet meer mee helpt om het zuur in de maag te houden.

Werkgerelateerde reflux klachten

In het hieronder besproken artikel wordt gekeken of deze klachten ook door het werk veroorzaak kunnen worden. Daarbij werd vooral gedacht aan beroepen waarbij door de activiteit de druk in de buik toeneemt. Bij eerder onderzoek werd dit bijvoorbeeld gevonden bij professionele zangers.

Hongaarse onderzoekers hebben gekeken naar de prevalentie van gastro-oesofageale reflux bij professionale operakoor zangers, bij bespelers van blaasinstrumenten, bij glasblazers en bij waterpolo spelen. Deze groepen werden vergeleken met de algemene bevolking. In totaal werden 202 professionele operakoor zangers van bekende Hongaarse koren, 71 blaasinstrument musici, 43 glasblazers en 54 waterpolospelers vergeleken met een controlegroep van 115 personen. Zij werden bevraagd over refluxklachten, individuele kenmerken en leefstijl met behulp van een speciale reflux vragenlijst.

Uitkomsten

Dat leverde de volgende resultaten op:

  • Professionele operakoor zangers rapporteerden een statistisch significant hogere prevalentie van zuurbranden, oprispingen en heesheid dan de controle personen (p < 0,001).
  • Onder de professionele blaasinstrument musici kwamen zuurbranden en oprispingen significant vaker voor vergeleken met de controlepersonen (respectievelijk p < 0,05 and p < 0,01).
  • Glasblazers rapporteerden een significant hogere prevalentie van zure oprispingen vergeleken met de controlepersonen (p < 0 ,01).
  • De prevalentie van reflux symptomen bij waterpolo spelers was vergelijkbaar met de controlegroep.
  • Bij operakoor zagers, blaasinstrument bespelers en glasblazers blijken reflux symptomen significant gecorreleerd aan de cumulatieve duur van hun professionele activiteiten (p < 0.05).

De onderzoekers concluderen dat professionele operakoor zangers, blaasinstrument bespelers en glasblazers een zodanig verhoogde prevalentie van gastro oesofageale reflux hebben, gerelateerd aan de duur van hun professionele activiteit dat sprake is van een werkgerelateerde aandoening in deze beroepen.

Bron

Gastroesophageal Reflux Disease: Work-Related Disease?
István Preguna, Tamás Bakucza, János Banaib, László Molnárc, Gábor Pavlikd, István Altorjaye, Péter Oroszf, László Csernayg, Zsolt Tulassaya, László Herszényia. Dig Dis 2009;27:38-44 (DOI: 10.1159/000210102)