Zuurstoftekort bij houtopslag in afgesloten ruimte

Er zijn verschillende artikelen over het risico dat kan ontstaan gedurende de opslag en het transport van hout, met name wanneer dat plaatsvindt in een afgesloten ruimte zoals een container of scheepsruim.

Al in 2009 schreef Gert van der Laan er een artikel over dat nog altijd op de website van het NCvB te vinden is.

Ik citeer enkele feiten uit zijn stukje:

In twee jaar tijd deden zich in Zweedse havens vijf dodelijke gevallen en diverse incidenten voor bij het lossen van bulkcarriers met houtsnippers en blokken/stammen hout… In alle gevallen waren de slachtoffers afgedaald in trappenhuizen in de schepen die in directe verbinding met de bulkruimte stonden… Het gemiddeld zuurstofniveau was 10%… [waar voor het betreden zonder adembescherming 20% noodzakelijk is]… De schepen waren gemiddeld 46 uur vóór het lossen elders geladen… Conclusie is dat bij transport van hout in besloten ruimtes snel en ernstig zuurstoftekort en CO2 vorming kan ontstaan…

Zuurstoftekort met dodelijke afloop bij bulktransport van hout

Bronnen

Relevante buitenlandse artikelen die volledig online te lezen zijn:

Oxygen depletion and formation of toxic gases following sea transportation of logs and wood chips
Svedberg U, Petrini C, Johanson G.
Ann. Occup. Hyg. 53; 799-787, 2009

Urban Svedberg Jerker Samuelsson Staffan Melin Hazardous Off-Gassing of Carbon Monoxide and Oxygen Depletion during Ocean Transportation of Wood Pellets The Annals of Occupational Hygiene, Volume 52, Issue 4, 1 June 2008, Pages 259–266,

Rate and Peak Concentrations of Off-Gas Emissions in Stored Wood Pellets—Sensitivities to Temperature, Relative Humidity, and Headspace Volume
Xingya Kuang, Tumuluru Jaya Shankar1, Xiaotao T. Bi1, C. Jim Lim1, Shahab Sokhansanj and Staffan Melin
Annals of Occupational Hygiene 2009 53(8):789-796; doi:10.1093/annhyg/mep049

Emission of Volatile Aldehydes and Ketones from Wood Pellets under Controlled Conditions
Mehrdad Arshadi, Paul Geladi, Rolf Gref and Pär Fjällström
Annals of Occupational Hygiene 2009 53(8):797-805; doi:10.1093/annhyg/mep058

Lees ook:

Betreden opslag houtkorrels soms levensgevaarlijk