Tag: CMR-stoffen

Blootstelling aan carcinogene en mutagene agentia op het werk

Blootstelling aan carcinogene en mutagene agentia op het werk

Raad en Europees Parlement bereiken een akkoord Op 28 juni 2017 hebben het Maltese voorzitterschap en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn die moet bijdragen tot de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk. Door het vaststellen van grenswaarden voor carcinogene en mutagene agentia draagt... Lees meer