Tag: Zuur

Beroepsastma IIA nader bekeken

Beroepsastma IIA nader bekeken

Wanneer mensen eenmalig blootstaan aan hoge concentraties van een irriterende stof of verschillende malen aan een lagere concentratie van een dergelijke stof kan astma ontstaan. Het ziektebeeld wordt vaak RADS genoemd, wat staat voor reactive airways dysfunction syndrome. Of ook wel (acuut of subacuut) door irriterende stoffen geïnduceerd astma (irritant-induced... Lees meer