Categorie: Psychosociale factoren

Bij psychosociale blootstelling gaat het om de invloed van niet-materiële factoren in de werksituatie. Het kan gaan om werkdruk, werkstress, onderlinge verhoudingen, stijl van leidinggeven, pesten op het werk, agressie op het werk, seksuele intimidatie op het werk, rolconflicten, arbeidsconflicten etc.