Tag: Non-Hodgkin

Risicoberoepen voor Non-Hodgkin Lymfoom

Risicoberoepen voor Non-Hodgkin Lymfoom

De naam Hodgkin stamt af van de arts Thomas Hodgkin, die in de negentiende eeuw de ziekte van Hodgkin – het Hodgkin-lymfoom – voor het eerst beschreef. Later bleek dat er vele varianten (30-40) van de ziekte van Hodgkin te bestaan, die gemakshalve maar non-Hodgkin-lymfoom werden genoemd. Plaquette Bedford Square Londen Het gaat... Lees meer