Leren van gevallen

Leren van gevallen

Werk kan gezondheidsproblemen opleveren en daarom is het belangrijk om de risico’s in het werk te kennen en te beheersen. Niettemin worden werknemers soms ziek. Door het onderzoeken van mensen die ziek zijn geworden door het werk kunnen we meer leren over oude en nieuwe beroepsrisico’s. Vervolgens is het goed dat deze informatie en kennis opgedaan in individuele gevallen wordt gedeeld met anderen. Ter lering en vermaak.

Acute aandoeningen of vergiftiging

  Allergie

  Auto-immuunaandoeningen

   Huidaandoeningen

    Infectieziekten

    Kanker

    Longaandoeningen

    Neurologische aandoeningen

    Psychische aandoeningen

    Spier- en gewrichtsklachten

    Zintuigen